LEERSTIJLEN VAN VERMUNT

LEERGEDRAG EN Leerstijlen van vermunt

Jan Vermunt, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht houdt zich bezig met didactiek en het opleiden van docenten. Vermunt heeft onderzoeken gedaan naar het leren van studenten. In dit onderzoek heeft hij zich gericht op de opvattingen van studenten over leren en naar hun concrete leergedrag. Volgens zijn onderzoek is er een duidelijk verband tussen de motieven en opvattingen van een student en het concrete leergedrag. Deze heeft hij omschreven in vier leerstijlen. Lees hier meer over de leerstijlen van Vermunt en ontdek wat de verschillen zijn tussen de leerstijlen van David Kolb en Jan Vermunt.

kinderen leren in bos

De leerstijlen van Vermunt

Vermunt heeft vier leerstijlen omschreven, met de daarbij horende motivatie van de student. Studenten kunnen meerdere leerstijlen hebben, maar zeer waarschijnlijk wordt één van de leerstijlen het meest gebruikt.

Betekenisgerichte leerstijl

Motivatie: de student met een betekenisgerichte leerstijl heeft een intrinsieke motivatie en persoonlijke interesse in de leerstof. De student richt zich op het begrijpen van de leerstof en het leggen van verbanden tussen de onderdelen van de leerstof. Deze student wil graag meer leren.

Reproductiegerichte leerstijl

Motivatie: de student met de reproductiegerichte leerstijl leert met het doel om een diploma te behalen. De student is minder gericht op de inhoud van de studie. Hij of zij is gericht op het opnemen van kennis, wat hij of zij daarna kan navertellen.

Toepassingsgerichte leerstijl

Motivatie: de student met deze leerstijl is gemotiveerd om de stof te leren die toepasbaar is in de praktijk. Bijvoorbeeld als de student leert voor een beroep dat hij of zij gaat uitoefenen.

Ongerichte leerstijl

Motivatie: de student met deze leerstijl is niet echt gemotiveerd om te leren, maar leert omdat dit van hem of haar verwacht wordt. Hij of zij leert zonder duidelijk doel. Deze studenten zijn vaak nauwelijks in staat om zelfstandig te leren.

Veranderende motivatie, veranderende leerstijl

Vermunt richt zich op de motivatie van de studenten en koppelt daar leerstijlen aan. Je zou dus kunnen zeggen dat als de motivatie van een student verandert, de leerstijl ook verandert. De leerstijlen van studenten kunnen veranderen als de context waarin geleerd wordt verandert.

De docent of trainer van een student kan invloed uitoefenen op de motivatie van de studenten. Bijvoorbeeld om meer context te geven aan de leerstof en het uitleggen waarom de studenten bepaalde stof moeten leren. In plaats van alleen maar stof opgeven om te leren, kan de docent voordat hij de stof geeft om te leren, eerst een paar voorbeelden geven hoe deze stof later in de praktijk toepasbaar is. Hierdoor is het mogelijk dat de motivatie van de studenten verandert en daardoor ook de leerstijl.

Leerstijlen van Vermunt vs de leerstijlen van Kolb

David Kolb is een leerpsycholoog en pedagoog uit de Verenigde Staten die zich richt op ervaringsgericht leren. Waar Vermunt het over de motivatie heeft die bij de leerstijlen horen, doet Kolb dit niet. Kolb heeft een leercyclus ontwikkelt en beschrijft dat de deze leercyclus door iedere student doorlopen moet worden om effectief te leren. Vermunts leerstijlen zijn op zich staande leerstijlen die geen verband houden met elkaar.

Zowel Vermunt als Kolb nemen de persoonlijkheid van de studenten niet mee in hun leerstijlen.

Kritiek op leerstijlen

Er bestaat veel kritiek op de leerstijlen en er blijkt weinig bewijs te bestaan dat deze leerstijlen echt bestaan. Paul Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie heeft een eigen definitie van de leerstijlen. Volgens hem reageren studenten allemaal anders in verschillende situaties. Een goede docent of trainer weet hoe hij of zij kan inspelen op deze reacties. Hij formuleert in zijn artikel ‘Wie inspecteert de onderwijsinspectie, 2017: “een goede leerkracht weet hoe hij of zij het best kan inspelen op de sterktes van de leerling om te compenseren voor de zwaktes, net als een goede chef.”

Lees hier meer over de leerstijlen van David Kolb

Social

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van nieuwe content en ga met elkaar in gesprek over trainen en ontwikkelen!