LEERSTIJLEN VAN DAVID KOLB

HET LEERSTIJLENMODEL van David Kolb

Iedereen heeft zijn eigen leerstijl en leert dus op een andere manier. In het leerstijlenmodel van David Kolb worden deze leerstijlen in een model weergegeven. Lees meer over de leerstijlen en pas deze toe in je trainingen of coaching.

leerstijlen David Kolb

Wat zijn leerstijlen?

Een leerstijl is de manier hoe iemand omgaat met leerstof. Dat wil zeggen, hoe iemand het liefst leert en leerstof tot zich neemt. Ieder mens heeft zijn eigen persoonlijke voorkeur voor een leerstijl. Zo leest de één bijvoorbeeld liever een boek over een bepaald onderwerp en kijkt de ander liever een instructiefilm over dat onderwerp.

De verschillende leerstijlen

Leerstijlenmodel David Kolb

De psycholoog David Kolb deed onderzoek naar de verschillende leerstijlen van mensen. Hij onderscheidde de volgende vier:

  • concreet ervaren (voelen)
  • waarnemen en overdenken (zien)
  • abstracte begripsvorming (denken/reflecteren)
  • actief experimenteren (doen)

Cyclisch model

Het model van Kolb is een cyclisch model: je kiest niet één leerstijl, maar je doorloopt steeds de hele cirkel. Bij welke leerstijl je begint is niet van belang, zolang de hele cyclus doorlopen wordt. Er bestaat dus niet slechts één manier van leren; elk individu heeft zijn voorkeursleerstijl. Dus als iemand het beste leert door de theorie te lezen, dan zegt Kolb dat het voor deze persoon ook belangrijk is dat hij in het leerproces experimenteert met de theorie en erover nadenkt hoe hij het geleerde in de praktijk gaat uitvoeren.

Als we in een dagelijkse situatie de leerstijlen toepassen, ziet dat er als volgt uit.

Je koopt een nieuwe televisie. Je kunt op verschillende manieren uitvinden hoe de televisie werkt. Je kunt op de knoppen gaan drukken (experimenteren) en kijken wat die knoppen doen (ervaren). Je kunt ook eerst nadenken over hoe de televisie werkt op basis van eerdere ervaringen die je hebt (beschouwen) en er zo achter komen hoe de televisie werkt (begripsvorming). Ook kun je gewoon iets proberen en toetsen of het werkt (experimenteren).

Je kunt de leerfasen doorlopen in een volgorde die jij wilt. Maar let wel op: als je een fase overslaat of te snel doorloopt, daalt je leerrendement.

Gedragingen bij leerstijlen

Elke leerstijl heeft bepaalde gedragingen die bij die leerstijl passen.

Doener

Deze leerstijl is een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Doeners willen het liefst zo snel mogelijk aan de slag en leren het best als zij dingen direct kunnen ervaren.
Kernuitspraken: Wat is er nieuw? Ik ben overal voor in!

Beschouwer

Deze leerstijl heeft de voorkeur voor concreet ervaren, waarnemen en overdenken. Zij willen eerst goed over de theorie nadenken en hebben de tijd nodig om te beslissen.
Beschouwers willen graag problemen van alle kanten benaderen en zien steeds nieuwe oplossingen. Hij of zij kijkt hoe anderen het doen en besluit dan hoe hij of zij het zelf wil doen.
Kernuitspraak: Ik wil hier graag even over nadenken.

Denker

De leerstijl van de denker zit tussen waarnemen, overdenken en abstracte begripsvorming. Denkers zetten hun observaties om in theorieën. De denkers kunnen goed redeneren en werken graag zelfstandig. Zij werken het liefst vanuit gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen. Zij zullen veel vragen stellen en gaan graag in discussie.
Kernuitspraak: Hoe is dat aan elkaar gerelateerd.

Beslisser

De beslisser heeft de voorkeur voor abstracte begripsvorming en actief experimenteren. Beslissers passen graag duidelijke en beknopte theorieën toe in de praktijk. Zij zijn probleemoplossend. Het zijn praktijkgerichte mensen die van die niet van tijdverspilling houden.
Kernuitspraak: Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk?

Toepassing leerstijlen van David Kolb

De leerstijlen van David Kolb worden toegepast in het onderwijs. En met name bij het ontwerpen van een les of training. Het voordeel van het toepassen van dit model is dat je als docent of trainer de hele groep aanspreekt. Als een training bijvoorbeeld een grote theoretische insteek heeft, dan zullen de doeners in de groep minder aangesproken worden en zal het leerrendement van een doener omlaag gaan en visa versa. Als ontwerper van een les of training kun je hierop inspelen door bij het ontwerpen van de lesonderdelen continu de leerstijlen van Kolb door te lopen. In de praktijk zal een lesonderdeel er dan als volgt uitzien.

  • De docent vertelt een stukje theorie (denker)
  • De docent laat een filmfragment zien of doet zelf voor hoe deze theorie er in de praktijk uit ziet. (beschouwer/denker)
  • De docent laat de leerlingen oefenen met de theorie in een simulatie. (doener/beslisser)
  • De docent rondt het lesonderdeel af met een plenaire bespreking over de oefening en toepasbaarheid van de theorie. (beschouwer/denker)

In het voorbeeld zijn de leerstijlen verwerkt in de lesonderdelen. De leerstijlen van alle deelnemers zullen in deze les aangesproken worden. In de praktijk zal blijken dat het lastig is om alle leerstijlen toe te passen. Sommige lessen lenen zich er niet voor om met de theorie te oefenen en andere lessen weer wel.

Wil je meer lezen over trainerservaringen? Dit lees je in het gastblog.

didactisch analysemodel gelder training
In deze praktische handleiding leer je hoe je een training opbouwd waarin de leerstijlen van David Kolb verwerkt zijn.

Kritiek op de leerstijlen van Kolb

Er is volgens verschillende wetenschappers onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het bestaan van de leerstijlen. Daarom bestaat er twijfel of de leerstijlen überhaupt bestaan. Ondanks de kritiek die er op de leerstijlen is, heeft David Kolb de diversiteit in leren onder de aandacht gebracht.

Lees hier over de leerstijlen van Vermunt.

Social

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van nieuwe content en ga met elkaar in gesprek over trainen en ontwikkelen!