woman in white long sleeve shirt standing near white and gray house during daytime

De scheidslijn tussen psycholoog en life-coach

In de laatste decennia heeft onze samenleving aanzienlijke gedaanteveranderingen ondergaan, met de opkomst van het internet en sociale media, evenals de gestegen (werk)druk, vooral gevoeld door jongeren en jongvolwassenen. Sommigen karakteriseren onze huidige maatschappij als een ‘prestatiemaatschappij’, waar termen als stress, burn-out, eenzaamheid, angst en depressie veelvuldig opduiken. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat je op een zeker punt in je leven verstrikt raakt en iemand nodig hebt die met je mee brainstormt over hoe je de draad weer oppakt. In deze blog zal ik toelichten wat het verschil inhoudt tussen een psycholoog en een life-coach. Hopelijk ben je na het doornemen beter in staat om te bepalen welke hulpvraag bij wie thuishoort.

Beschermde en onbeschermde titulatuur

Laten we beginnen met het besef dat zowel ‘coach’ als ‘psycholoog’ onbeschermde titels zijn. Dit houdt in dat iedereen zichzelf life-coach of psycholoog mag noemen, zelfs zonder enige opleiding. Om desondanks competente hulpverleners te identificeren met specifieke kennis of ervaring, zijn er titels en verenigingen ontstaan die de kwaliteit van de hulpverlening trachten te waarborgen. Denk hierbij aan de NOBCO-vereniging voor life-coaches, of de NIP- en BIG-registraties voor psychologen. Psychologen met een academische achtergrond mogen de (beschermde) titel drs. (doctorandus) of MSc (Master of Science) voeren, terwijl coaches deze privileges ontberen.

De life-coach

De essentie van beide beroepen is gelijk: de klant verder helpen. In grote lijnen kun je bij een coach aankloppen als je assistentie nodig hebt bij zelfontplooiing en zelfontwikkeling. Je wilt ontdekken wat je doelen zijn op specifieke levensdomeinen, zoals werk, relaties of vrije tijd, en een strategie ontwikkelen om deze doelen te bereiken. Een bedreven coach hanteert methoden om inzicht te verschaffen in je doelen en helpt je op weg om ze te verwezenlijken. Samen brengen jullie in kaart wat verbeterd kan worden en wat er nodig is om de volgende stap te zetten.

De psycholoog

Wanneer er een duidelijke, concrete hulpvraag ligt op het vlak van zelfontwikkeling of zelfontplooiing, zal de aanpak van een bekwame psycholoog naar mijn mening weinig verschillen van die van een competente coach. Dit is natuurlijk afhankelijk van factoren zoals ervaring en kennis van de hulpverlener. Een psycholoog is echter ook geschoold in professionele gespreksvoering, diagnostiek, indicatiestelling, omgang met cliënten in crisissituaties en het bieden van therapie. Een psycholoog kan klachten herkennen die passen bij bepaalde stoornissen (depressie, trauma, angst, persoonlijkheidsproblemen) en kan met behulp van wetenschappelijk onderbouwde behandelingen aan de slag gaan om de klachten te verminderen. In deze gevallen zijn klachten en hulpvragen vaak ernstiger van aard en vormen ze een grote belemmering in het dagelijks leven, vooral bij persoonlijkheidsproblematiek.

Subtiele scheidingslijn

Samengevat: de grens tussen een ontwikkelvraag en een psychologische hulpvraag kan bijzonder dun zijn. In geval van (ernstige) mentale gezondheidsproblemen wordt een doorverwijzing naar een psycholoog aanbevolen. Een bedreven coach herkent eveneens wanneer zijn of haar vaardigheden ontoereikend zijn en adviseert de cliënt om de stap naar een psycholoog te zetten.

Geschreven door Aleksandar Curev – Curev Coaching

 

Curevcoaching

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *