Blijvend leerresultaat

Het borgen van je training

Als je een training hebt gegeven, lopen de deelnemers de deur uit en dan zit je werk erop. Of niet? Hoe belangrijk vind je het als trainer of opdrachtgever dat de deelnemers hetgeen ze geleerd hebben gaan toepassen in de praktijk? Als jij of je opdrachtgever dit belangrijk vindt, dan kun je in de aanloop naar je training, tijdens de training en na de training hier een rol in vervullen. Voornamelijk bij maatwerk en in-company-trainingen kan je rol hierin groot zijn. Het rendement van je training hangt samen met de borging in de praktijk.

Inhoud

borgen training en leerresultaat

Voordat de training start

Voordat de training start heb je een opdracht gekregen met een leervraag hierin. Met deze leervraag, het leerdoel van je training, ga je aan de slag. Voordat je begint met het ontwikkelen van de training, zou je kunnen onderzoeken of deze leervraag, of het leerdoel concreet genoeg is. En of alle deelnemers dezelfde leervraag hebben. Vaak lijkt het in de essentie wel zo, maar als je doorvraagt blijkt de leervraag soms net iets genuanceerder te liggen.

Voor een blijvend leerresultaat is het belangrijk om de leerdoelen goed te onderzoeken. Als je een opdracht hebt gekregen door een leidinggevende, dan kan hij of zij vaak goed ‘het probleem’ vertellen. Maar de werknemer zelf kan vaak nog beter ‘het probleem’ vertellen. Soms hebben de werknemers zelf al een oplossing, waar de leidinggevende zelf niet aan gedacht had.

Leerdoelenformulier

Voorafgaand aan de training zou je de deelnemers een leerdoelenformulier kunnen sturen. In dit formulier laat je de deelnemers zelf hun leerdoel omschrijven. Om dit concreter te maken, vraag je de deelnemer ook om een voorbeeld te geven bij dit leerdoel. Je zou ook in het formulier kunnen vragen met welk trainingsresultaat de deelnemer tevreden is.

Persoonlijk interview

Je kunt ervoor kiezen om met de deelnemers vooraf een gesprek te voeren, telefonisch of persoonlijk. Tijdens dit gesprek kun je zelf doorvragen over het leerdoel of de leerdoelen. Bijvoorbeeld: als het leerdoel is ‘ik wil beter vragen kunnen stellen’ dan kun je enkele vragen stellen aan de deelnemer om het leerdoel te concretiseren.

Voorbeelden:

  • In welke situaties wil je leren beter vragen te stellen?
  • Wat gebeurt er tijdens gesprekken als jij geen goede vragen hebt gesteld?
  • Wat gebeurt er tijdens een gesprek als jij wel de goede vragen stelt?
  • Vertel eens een gebeurtenis waarin jij volgens jou geen goede vragen hebt gesteld?

Leren op de werkvloer

Als je de mogelijkheid hebt, stem dan met de opdrachtgever af dat de deelnemers gestimuleerd blijven om hun nieuw verworven kennis op de werkvloer toe te passen. Dit kun je op verschillende manieren doen.

Buddy
Als er een mogelijkheid is om een ‘senior’ collega te koppelen aan de deelnemer als buddy, dan kan de buddy de deelnemer tijdens het werk ondersteunen bij het toepassen van de nieuw verworven kennis. De buddy kan de medewerker feedback geven en coachen, zodat de deelnemer zich op de werkvloer blijft ontwikkelen. Het is belangrijk dat de buddy deze kennis al heeft en toepast op het werk.

Manager
Laat de leidinggevende van de deelnemer aanhaken bij het leerproces. Zorg ervoor dat de leidinggevende op de hoogte is van de inhoud van het lesprogramma, zodat hij of zij kan zien of de deelnemer dit ook in de praktijk toepast.

Tijdens de training

De inhoud en de manier van training geven is van invloed op het feit of het leerresultaat blijvend is. Je kunt als trainer verschillende werkvormen toepassen zodat de theorie bij de deelnemers beklijft.

Praktijkvoorbeelden
Als je tijdens de training praktijkvoorbeelden gebruikt, dan wordt de deelnemer in staat gesteld om een koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk. Zorg ervoor dat de praktijkvoorbeelden, voorbeelden zijn uit de praktijk van de deelnemers. Medewerkers klantenservice zijn gebaat bij andere voorbeelden dan autoverkopers. Als je het als trainer lastig vindt om praktijkvoorbeelden te bedenken, dan kun je deze altijd vragen aan de opdrachtgever.

Kracht van herhaling
Als theorie op een dag vaker herhaald word, is het aannemelijker dat dit bij de deelnemer beklijfd. Als je dus wil dat de deelnemer de lesstof onthoudt, dan moet je deze een aantal keren herhalen. Het is goed om dit in verschillende vormen te doen, bijvoorbeeld met theorie, dan een opdracht en tenslotte met een plenaire nabespreking.

Opdrachten geven en afspraken maken
Je kunt als trainer niet controleren of de deelnemers het geleerde toepassen in de praktijk. Wel kun je een opdracht geven of afspraken maken met de deelnemers. Bijvoorbeeld een huiswerkopdracht geven of een afspraak maken dat ze een bepaalde opdracht doen in een tijdsbestek van bijvoorbeeld twee weken. Je zou daarna ook kunnen afspreken dat de deelnemers je de uitkomst mailen van deze opdracht. Zo geef je een extra stok achter de deur dat ze de opdracht of afspraak ook echt uitvoeren. Als de deelnemers je geen mail sturen, dan kun je de deelnemers zelf een reminder sturen om de opdracht uit te voeren of in te leveren.

Wil je meer lezen over hoe je deelnemers aangehaakt houdt in je training? Lees dit in het artikel ‘leerstijlen van David Kolb

Na de training

Als je training erop zit, dan is het aan de deelnemers om de theorie toe te passen in de praktijk. Je hebt enkele opties om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Gesprek met de leidinggevende
Je kunt er samen met de opdrachtgever voor kiezen dat de deelnemers na de training een gesprek hebben met hun leidinggevende waarin ze vertellen wat ze nodig hebben om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Coaching
Je kunt coachingsessies inplannen met de deelnemers waar je als trainer op de werkvloer komt kijken hoe het gaat. Je kunt dan zelf beoordelen of de deelnemers het geleerde op de juiste manier toepassen. Ook kun je toetsen of de deelnemers ook de ruimte krijgen om dit toe te passen. Je bevindingen daarover kun je eventueel terugkoppelen aan de opdrachtgever, de opdrachtgever kan hier dan weer verder mee aan de slag.

Lees in dit artikel hoe je om kunt gaan met groepsdynamiek of in dit blog hoe een trainer om is gegaan met weerstand bij een deelnemer.

Social

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van nieuwe content en ga met elkaar in gesprek over trainen en ontwikkelen!