LEERSTIJLEN VAN DAVID KOLB

HET LEERSTIJLENMODEL van David Kolb

Iedereen heeft zijn eigen leerstijl en leert dus op een andere manier. In het leerstijlenmodel van David Kolb worden deze leerstijlen in een model weergegeven. Lees meer over de leerstijlen en pas deze toe in jouw trainingen of coaching.

Leerstijlen van David Kolb

leerstijlen David Kolb

Voordat je begint met het ontwikkelen van de training is het goed om stil te staan bij de verschillende leerstijlen die de deelnemers hebben. De wijze waarop mensen leren verschillen van elkaar. Als je wilt dat jouw training aansluit bij alle deelnemers, heb je rekening te houden met hun leerstijlen. Een handig model dat hiervoor gebruikt kan worden zijn de leerstijlen van David Kolb.

David Kolb is een psycholoog en deed onderzoek naar de verschillende leerstijlen van mensen. Hij onderscheidde er vier:

  • Concreet ervaren (voelen)
  • Waarnemen en overdenken (zien)
  • Abstracte begripsvorming (denken / reflecteren)
  • Actief experimenteren (doen)

Het model van Kolb is een cyclisch model. Je kiest niet één leerstijl, maar je doorloopt steeds de hele cirkel. Er is dus niet één manier van leren, er zijn meerdere methoden en elk individu heeft zijn voorkeursleerstijl.

Er is geen vaste leerstijl waarmee je moet beginnen bij de opbouw van je training. Dit is afhankelijk van de doelgroep waar je de training aangeeft. Zolang je alle leerstijlen maar doorloopt.

Als we in een dagelijkse situatie de leerstijlen toepassen, ziet dat er als volgt uit.

Je koopt een nieuwe televisie. Je kunt op verschillende manieren uitvinden hoe de televisie werkt. Je kunt op de knoppen gaan drukken (experimenteren) en kijken wat die knoppen doen (ervaren).

Je kunt ook nadenken over hoe de televisie die je hebt gekocht werkt aan de hand van eerdere ervaringen die je hebt (reflecteren) en er zo achter komen hoe de televisie werkt (begripsvorming) dat je toets of het werkt (experimenteren)

Als je dit vertaalt naar een training, houd je het volgende in je achterhoofd.

De theorie die je aan de deelnemers wilt leren zullen zij het best tot zich nemen als zij erover kunnen nadenken. De theorie wordt bruikbaar als zij daarmee kunnen oefenen en toetsen.

Je kunt de leerfasen doorlopen in een volgorde die je wilt. Maar let wel op, wanneer er een fase wordt overgeslagen, of te snel wordt doorlopen daalt het leerrendement van de deelnemers.

Kolb heeft verschillende gedragingen omschreven die bij de leerstijlen passen.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Volgens Van Dale

ont·wik·ke·len (ontwikkelde, heeft ontwikkeld)
1 tot volle wasdom brengen
2 zich ontwikkelen (a) tot volle wasdom komen; (b) ontstaan
3 ontwerpen en maken: een nieuw product ontwikkelen
4 (bij niet-digitale foto’s) door bep. bewerkingen het beeld tevoorschijn brengen
5 beschaving, kennis bijbrengen; = vormen

Doener
Deze leerstijl is een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Doeners willen het liefst zo snel mogelijk aan de slag en leren het best als zij dingen direct kunnen ervaren.

Kernwoorden: Wat is er nieuw? Ik ben overal voor in!

Beschouwer
Deze leerstijl heeft de voorkeur voor concreet ervaren en waarnemen en overdenken. Zij willen eerst goed over de theorie nadenken en hebben de tijd nodig om te beslissen.

Beschouwers willen graag problemen van alle kanten benaderen en zien steeds nieuwe oplossingen. De beschouwer kijkt hoe anderen het doen en besluit dan hoe zij of zij het zelf wilt doen.

Kernwoorden: Ik wil hier graag even over nadenken.

Denker

Deze leerstijl zit tussen waarnemen en overdenken en abstracte begripsvorming. Denkers zetten hun observaties om in theorieën. De denkers kunnen goed redeneren en werken graag zelfstandig. Zij werken het liefst vanuit gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen. Zij zullen veel vragen stellen en gaan graag in discussie.

Kernwoorden: Hoe is dat met elkaar gerelateerd?

Beslisser

De beslisser heeft de voorkeur voor abstracte begripsvorming en actief experimenteren. Beslissers proberen graag theorieën, die duidelijk en beknopt zijn, toe in de praktijk en zijn probleemoplossend. Het zijn praktijkgerichte mensen die van die niet van tijdverspilling houden.

Kernwoorden: Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk.

Voor al deze leertypes zijn werkvormen te bedenken die je kunt toepassen in je training. Zo doorloop je alle leerstijlen van Kolb en vergroot je het leerrendement van de deelnemers.

Let op! Net zoals de deelnemers een voorkeursleerstijl hebben, heeft de trainer dit ook. Een valkuil is dan ook om de training te schrijven vanuit de visie van jouw eigen voorkeursleerstijl.

Het risico is dan dat je de andere leerstijlen niet voldoende voorbij laat komen, waardoor de kans bestaat dat deelnemers afhaken bij bepaalde onderdelen van de training.

didactisch analysemodel gelder training
In deze praktische handleiding leer je hoe je een training kunt ontwerpen waar de leerstijlen van David Kolb in verwerkt zijn.